FUndacja rafiki

Poznaj nasze cele statutowe

Dowiedz się co robimy i jak możes wesprzeć nasze projekty. 

Krótka historia o nas

O nas

Jako piloci i przewodnicy wycieczek, zawsze dużo podróżowaliśmy. Doskonale wiedzieliśmy jak wygląda świat nie tylko z perspektywy programów podróżniczych, google maps czy też innych pocztówek, gdzie wszystko wydaje się piękne. Na każdym wyjeździe spotykaliśmy wiele ludzi i poznawaliśmy ich historie. Staraliśmy się im pomagać prywatnie jak tylko się da. Gdy nasze zawodowe drogi skupiły się na Czarnym Lądzie wiedzieliśmy, że chcemy pomagać jeszcze bardziej i że nie chcemy zmarnować tej szansy. Zawsze staraliśmy się nieść pomoc w miarę naszych prywatnych możliwości. 

Nasz afrykański dom zawsze był pełen ludzi, szczególnie odwiedzali nas lokalni mieszkańcy. Uczyliśmy ich czytać, jak mówić po angielsku i po polsku, jak używać nowoczesnych technologii, telefonu, komputera. Oni wówczas uczyli nas jak przetrwać w ich świecie, uczyli nas łowienia ryb, budowania chat, dachu z liści palm, przede wszystkim uczyli nas pokory, ale także języka suahili 😉 Byliśmy i jesteśmy świadkami wielu historii i nieszczęść ludzkich. Prawdziwej niemocy, prawdziwych tragedii i znieczulicy. Z uwagi na fakt iż zawsze byliśmy wrażliwi na los ludzki postanowiliśmy pomagać oficjalnie. Chcieliśmy jednak pozostać Przyjacielem czyli z suahili RAFIKI i tak właśnie pod tą nazwą uruchomiliśmy naszą Fundację, której celem jest pomoc najbiedniejszym ludziom z Tanzanii i Zanzibaru. Dołącz do nas! Zostań Rafiki.

 

nasze cele

Cele statutowe Fundacji

CELE statutowe
  • Udzielenie pomocy humanitarno-charytatywnej osobom i rodzinom pochodzącym z biedniejszych części Afryki ze szczególnym uwzględnieniem Tanzanii,
  • Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej lokalnych społeczeństw,

  • Poprawa bytu materialnego i wyrównywanie szans osób żyjących w trudnych warunkach w Afryce,

  • Pomoc zdrowotna, finansowa, socjalną opiekuńcza, i edukacyjna osób żyjących w Afryce ze szczególnym uwzględnieniem Tanzanii,
  • Upowszechnianie i ochrona wartości demokratycznych, wolności obywatelskich i praw człowieka,
  • Edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
  • Działania mające na celu uświadomienie potrzeby wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne, wraz ze wszelkimi akcjami mającymi doprowadzić do ich realizacji.